KATEGÓRIA VÝDAJ MESAČNE VÝDAJ MESAČNE S ISIC
Nákup potravín domov          Zľava
-3 %
0.00 € 1000.00 €
Jedlo a pitie mimo domova (reštaurácie, rýchle občerstvenia, kaviarne)          Zľava
-15 %
0.00 € 1000.00 €
Internet a mobil *platí v čase zverejnenia          Zľava
-50 %
0.00 € 1000.00 €
Oblečenie a obuv          Zľava
-10 %
0.00 € 1000.00 €
Športová výbava a oblečenie          Zľava
-12 %
0.00 € 1000.00 €
Doprava (preprava do/z práce a pod.)          Zľava
-10 %
0.00 € 1000.00 €
Drogéria          Zľava
-10 %
0.00 € 1000.00 €
Cestovanie, výlety, dovolenky          Zľava
-10 %
0.00 € 1000.00 €
Kino, divadlo, koncerty          Zľava
-15 %
0.00 € 1000.00 €
Šport (posilňovňa, plaváreň, bowling)          Zľava
-20 %
0.00 € 1000.00 €
Vitamíny a výživové doplnky          Zľava
-15 %
0.00 € 1000.00 €
SPOLU
UŠETRENÉ MESAČNE
UŠETRENÉ ROČNE